fbpx

Transport gratuit pentru comenzi mai mari de 150 RON.

Urmărește-ne pe

Transport gratuit pentru comenzi mai mari de 150 RON.

Blog

aventura-si-mister-carti-copii-editura-corint-junior-banner
Regulament oficial campanie-concurs de creație
TREASURE HUNT- Comoara e în mintea ta!
O VÂNĂTOARE DE IDEI, COMORI ȘI… MICI AUTORI

Competiție bianuală de creativitate și lectură pentru copii și adolescenți

Secțiunea 1. Organizatorul campaniei

Campania-concurs TREASURE HUNT- Comoara e în mintea ta! este organizată de către S.C. CORINT LOGISTIC SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Str. Mihai Eminescu, nr 54A, sector 1, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/ 8595/ 2013, cod unic de înregistrare fiscală RO31980435.

Campania-concurs se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament, cu obligația de a anunța decizia în mod oficial, folosind aceleași canale prin care s-a lansat campania (newsletter, rețele de socializare, site, etc.).

 

Secțiunea 2. Durata desfășurării campaniei-concurs

Campania-concurs se desfășoară în două sezoane, unul de toamnă-iarnă și unul de primăvară-vară.

Sezonul de toamnă-iarnă se desfășoară în perioada 9 noiembrie – 10 decembrie 2020. Câștigătorii vor fi anunțați pe data de 14 decembrie 2020, iar premiile vor fi expediate în perioada 15-18 decembrie 2020.

Sezonul de primăvară-vară se desfășoară în perioada 10 mai – 13 iunie 2021. Câștigătorii vor fi anunțați pe data de 15 iunie 2021, iar premiile vor fi expediate în perioada 16-18 iunie 2021.

La fiecare dintre sezoane, vor exista și premii acordate pentru provocarea săptămânii. Câștigătorii vor fi anunțați în fiecare zi de luni, de-a lungul campaniei.

Secțiunea 3. Drepturi și condiții de participare

Se consideră participant la campania-concurs orice persoană care îndeplinește condițiile comunicate în anunțul publicat pe site-ul editurii corintjunior.ro și pe pagina de Facebook Aventură și mister.

Pentru claritate, pentru a participa la campania-concurs, participanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. Să aibă vârsta cuprinsă între 9 și 12 ani;
 2. Să aibă domiciliul sau reședința în România;
 3. Părintele să-și dea acordul pentru participarea la campanie;
 4. Să se înscrie cu o poveste de aventuri, inspirată din cărțile seriei Vânătorii de Comori, de James Patterson. Lucrările realizate în conformitate cu prezentul Regulament Oficial vor fi transmise prin formularul de înscriere, care poate fi accesat aici, în care trebuie completate toate informațiile solicitate. Completarea acestui formular reprezintă acordul părintelui pentru participarea copilului la campania-concurs și pentru publicarea ulterioară a operei copilului, numelui, vârstei, localității, școlii, pe paginile concursului (site și rețele sociale);
 5. Să se înscrie și să transmită povestea pentru sezonul de toamnă-iarnă până la data de 10 decembrie 2020, orele 23:59, iar pentru sezonul de primăvară-vară până la data de 13 iunie 2021, ora 23:59.
 6. Să respecte prevederile prezentului Regulament, precum și orice alte indicații date de Organizator în vederea desfășurării în bune condiții a campaniei-concurs.

Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.

Participanții răspund de corectitudinea datelor furnizate, care vor fi folosite la informarea participanților asupra premiilor câștigate și care sunt necesare pentru validarea câștigătorilor.

Organizatorul își rezervă dreptul de a nu valida/acorda premiul unei persoane asupra căreia are suspiciuni de fraudă/înșelăciune.

În cadrul acestei Campanii, un participant înscris la concurs va primi un singur premiu din partea Organizatorului, care nu poate fi transformat în bani sau preschimbat în alte produse.

Secțiunea 4. Modul de desfășurare al campaniei-concurs

Campania se desfășoară în parteneriat cu instituții (muzee) și personaje (scriitori, exploratori, speologi, muzeografi, biologi, cercetători în diverse domenii) și are scopul de a stimula lectura și creativitatea în rândul copiilor.

Campania-concurs face parte din proiectul național „Citesc, deci exist”, care se desfășoară în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării, conform anexei nr. 5 la OMEN nr. 3016/09.01.2019 și anexei nr. 5 la OMEN nr. 5092/30.08.2019.

Toate informațiile despre campania-concurs sunt publicate pe:

Participanții la campania-concurs trebuie să urmărească indiciile anunțate zilnic pe pagina de Facebook Aventură și mister. Pornind de la indiciile date, trebuie să compună o poveste.

Opera nu trebuie să depășească trei pagini și trebuie trimisă atât în format word scrisă cu diacritice, cât și sub formă de fotografii sau scan cu paginile scrise de copil de mână, după completarea formularului de înscriere în campania-concurs, aici.

Pe toată durata campaniei, vor exista și alte mici provocări săptămânale, pentru care, în fiecare zi de luni, juriul desemnează un câștigător al săptămânii, care va fi decorat cu ORDINUL SPECIAL AL EXPLORATORILOR CORINT JUNIOR, în grad de cavaler și va primi un premiu format dintr-un volum la alegere din seria Vânătorii de comori, plus un cadou oferit de partenerul săptămânii.

La finalul fiecărui sezon, juriul desemnează marele câștigător, care va fi decorat cu ORDINUL SPECIAL AL EXPLORATORILOR CORINT JUNIOR, în grad de mare comandor și va primi un premiu format din întreaga serie Vânătorii de comori (7 volume) și un cadou-surpriză oferit de partenerii campaniei. Ordinul îi va fi înmânat într-o ceremonie specială, care se va organiza online și va fi anunțată pe site și paginile editurii de pe rețelele sociale. Câștigătorul va avea, de asemenea, onoarea, de a deschide oficial următorul sezon al competiției.

Secțiunea 6. Acordul dreptului de publicare

Prin trimiterea textelor, participanții atestă că au luat cunoştinţă de „ACORDUL DREPTULUI DE PUBLICARE” care constituie parte integrantă din prezentul regulament. Astfel, nu vor completa alte formulare, nu vor scana acte, nu vor semna şi nu vor aştepta confirmarea de primire a acestor documente.

Prin înscrierea la concurs şi acceptarea termenilor regulamentului de desfășurare a acestuia, participanții la concurs își exprimă acordul ca lucrările lor să fie publicate pe blogul Corint Junior.

Secțiunea 7. Desemnarea câștigătorilor

Pentru a fi validați, trebuie să răspundă la toate cerințele campaniei-concurs.

Câștigătorii vor fi desemnați de un juriu compus din: Gabriela Mitrovici – director Corint Junior, Roxana Geantă – redactor șef Corint Junior, Ioana Bâldea Constantinescu – brand manager Grupul Editorial Corint.

Pentru fiecare dintre criteriile de mai jos, membrii juriului acordă un punctaj de la 1 la 3, unde 1 înseamnă slabă îndeplinire a criteriului, 2 – îndeplinire medie a criteriului și 3 – îndeplinire foarte bună a criteriului.

 1. Încadrarea în tema dată
 2. Calitatea scriiturii (coerenţă, claritate, corectitudine)
 3. Originalitate

 

Secțiunea 8. Premii

Toate poveștile câștigătoare și cele selectate de juriu săptămânal vor fi publicate pe blogul Corint Junior.

Premiile materiale ale acestei campanii-concurs constau în:

 • cărți oferite de editura Corint Junior
 • truse de explorator, căni, seturi de slime, seturi de plastilină, pixuri și săculeți, oferite de DaVinci Learning și Funscience,
 • rucsaci, obiecte de papetărie oferite de Herlitz, Pelikan,
 • bilete de intrare la muzeu, oferite de Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa din București.

Valoarea totală a premiilor: 5.000 lei

Premiile câștigate în această campanie nu pot fi preschimbate în bani și nici echivalate cu alte produse de aceeași valoare.

Secțiunea 9. Notificarea și predarea premiului

Câștigătorii vor fi anunțat prin email-ul transmis la completarea formularului de înscriere.

Prin completarea formularului, părinții participanților sunt de acord ca, în cazul în care vor câştiga un premiu în cadrul acestei tomble, identitatea câştigătorului şi câştigurile acordate să fie făcute publice şi prezentate în scopuri publicitare, fără alte obligaţii sau plăţi din partea Organizatorului.

Lista câștigătorilor va fi publicată pe blogul corintjunior.ro.

Secțiunea 10. Protecția datelor personale

Asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal este un angajament fundamental al companiei noastre, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Citiți, aici, detaliat, Politica noastră de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Secțiunea 12. Regulamentul campaniei-concurs

Regulamentul este disponibil în mod gratuit pe corintjunior.ro. Prin înscrierea la această campanie-concurs, părinții participanților sunt de acord să se conformeze acestui Regulament.

Secțiunea 13. Contestații

Participanții care constată nereguli în desfășurarea campaniei-concurs sau nerespectări ale prezentului regulament pot trimite o cerere scrisă, motivată, la adresa concurs@corintjunior.ro. Pentru sezonul de toamnă-iarnă, data limită de depunere a contestațiilor este 14 decembrie 2020, ora 23:59, iar pentru sezonul de primăvară-vară, 15 iunie 2021, ora 23:59.

Orice sesizare depusă după trecerea termenului de mai sus nu va mai fi luată în considerare. În cuprinsul sesizării, participanții vor completa și datele de contact (i.e. adresa / email) unde trebuie expediat răspunsul.

Soluționarea sesizărilor se va efectua în termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la depunerea acestora. Răspunsul la sesizare va fi comunicat participantului de către Organizator, prin e-mail, la adresa indicată în sesizarea depusă.

În cazul în care în urma unor verificări ulterioare, se constată că una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage premiul acordat.

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a campaniei, precum și în caz de abuz din partea participanților.

Secțiunea 14. Încetarea campaniei-concurs

Prezenta campanie-concurs va înceta de drept la data de 25 iunie 2021, și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră, de natură a face imposibilă derularea.

Secțiunea 15. Dispoziții finale

Participanţii la prezenta campanie acceptă să se conformeze întocmai acestui Regulament.Validarea și acordarea premiilor se va face conform prezentului Regulament.

Odată cu înregistrarea în Campanie, participantul declară în mod liber, expres şi neechivoc că nu are niciun fel de pretenții prezente şi/sau viitoare, de nicio natură, faţă de Organizator.

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la campania-concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă.
Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente

 

Încheiat și semnat astăzi, 5 noiembrie 2020.

S.C. CORINT LOGISTIC SRL

Lasă un răspuns