fbpx

Transport gratuit pentru comenzi mai mari de 150 RON.

Urmărește-ne pe

Transport gratuit pentru comenzi mai mari de 150 RON.

Blog

Regulament de participare

Secțiunea 1. Organizatorul campaniei

Tombola „CorinTeens – Vraja oaselor sub clar de lună“ este organizată de către S.C. CORINT LOGISTIC SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Str. Teodosie Rudeanu, Nr. 21, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/ 8595/ 2013, cod unic de înregistrare fiscală RO31980435.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța decizia în mod oficial, folosin aceleași canale prin care s-a lansat campania (newsletter, rețele de socializare, etc.).

Secțiunea 2. Durata desfășurării tombolei

Campania se desfășoară în perioada 23 octombrie – 18 noiembrie 2020, ora 9,59 (inclusiv).

Toți clienții care achiziționează un exemplar din Vraja oaselor sub clar de lună plus cel puțin încă un titlu din colecția CorinTeens dobândesc automat dreptul de a intra în extragerea pentru unul dintre cele 100 de premii.

Produsele comandate în cadrul campaniei vor fi livrate începând din data de 20 noiembrie 2020, iar câștigătorii desemnați vor primi și premiile în același colet.

Orice achiziție efectuată după data de 18 noiembrie 2020 ora 9,59 (inclusiv) nu va mai fi luată în calcul.

Secțiunea 3. Drepturi și condiții de participare

Au dreptul să participle la tombolă toate persoanele fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului Regulament pentru a-și valida participarea.

Nu pot participa angajați ai Organizatorului, și nici rudele de gradul I ale acestora.

Participarea la această tombolă are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a tuturor prevederilor prezentului Regulament.

Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.

Dreptul de participare la tombolă este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.Fiecare comandă care îndeplinește condițiile de mai sus este înscrisă automat în tombolă. Așadar clienții au dreptul la atâtea înscrieri în tombolă, câte comenzi separate realizeaza, respectând condițiile campaniei.

Participantii răspund de corectitudinea datelor introduse în formularul de comandă. Datele furnizate vor permite informarea participanților asupra premiilor câștigate și sunt necesare pentru validarea câștigătorilor.

Secțiunea 4. Desfășurarea tombolei

Toate informațiile despre Tombolă sunt publicate pe site-ul corintjunior.ro, pe blogul Corin Junior, pe paginile de Facebook CorinTeens și Corint Junior, precum și pe paginile de Instagram CorinTeens și Corintjunioroficial.

Înscrierea la Tombolă se face automat prin achiziția unui exemplar din Vraja oaselor sub clar de lună și a unui al doilea titlu la alegere din seria CorinTeens, în perioada 23 octombrie – 18 noiembrie 2020, ora 9,59 (inclusiv).

Câștigătorii vor fi trași la sorți prin random.org în perioada 18-19 noiembrie 2020 și vor fi anunțați prin e-mail cel mai târziu pe data de 20 noiembrie 2020.

Secțiunea 5. Premiile tombolei

1 x Hanorac inscripționat cu elemente din coperta cărții Vraja oaselor sub clar de lună
24 x căni inscripționate CorinTeens
76 x măști textile de protecție sanitară inscripționate I ❤️ CorinTeens

Valoarea totală a premiilor: 2.822 lei

Premiile câștigate în această campanie nu pot fi preschimbate în bani și nici echivalate cu alte produse de aceeași valoare.

Secțiunea 6. Desemnarea câștigătorilor

Câștigătorii vor fi trași la sorți prin random.org în perioada 18-19 noiembrie 2020 și vor fi anunțați prin e-mail cel mai târziu pe data de 20 noiembrie 2020.

Pentru a fi validați, trebuie să răspundă la toate cerințele tombolei.

Secțiunea 7. Notificarea și predarea premiului

Câștigătorii vor fi anunțat prin email-ul transmis prin completarea datelor de comandă. Prin participarea la tombolă, participanţii sunt de acord ca, în cazul în care vor câştiga un premiu în cadrul acestei tomble, identitatea câştigătorului şi câştigurile acordate să fie făcute publice şi/sau folosite în scopuri publicitare, fără alte obligaţii sau plăţi din partea Organizatorului.

Lista celor 100 de câștigători va fi publicată pe blogul corintjunior.ro

Premiile câștigate vor fi livrate în același colet cu produsele comandate pentru participarea la tombolă.

Secțiunea 8. Protecția datelor personale

Asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal este un angajament fundamental al companiei noastre, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei.

Citiți, aici, detaliat, Politica noastră de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Secțiunea 9. Încetarea tombolei

Prezenta Tombolă va înceta de drept la data de 21 noiembrie 2020, și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră, de natură a face imposibilă derularea.

Secțiunea 10. Regulamentul tombolei

Regulamentul este disponibil în mod gratuit pe corintjunior.ro. Prin participarea la această tombolă, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament.

Secțiunea 11. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la tombolă, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă.
Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.

Încheiat și semnat astăzi, 23 octombrie 2020.

S.C. CORINT LOGISTIC SRL
LUIZA PENESCU
DIRECTOR GENERAL

Lasă un răspuns